Metodologia

Les 4 bases pedagògiques de Graf

1. Disseny de titulació col·laboratiu

El sistema ha permès unificar i digitalitzar el treball de disseny de titulacions universitàries en base a competències per poder-les avaluar, oferint una metodologia i unes eines de treball als docents que participen de forma col·laborativa en la creació d’un mapa competencial integral per a tot un programa universitari.

2. Avaluació basada en l’evidència

Els treballs dels estudiants són evidències generades en les diferents assignatures, activitats i reptes que l’estudiant va resolent al llarg del procés d’aprenentatge.

3. Avaluar competències va més enllà de corregir activitats

Observar el resultat de l’activitat de l’estudiant més enllà de la nota que estem acostumats a adjudicar-li. Això implica valorar el grau d’assoliment dels seus aprenentatges i orientar-lo en el desenvolupament progressiu de les seves competències.

Avaluació de competències

4. Rúbriques i feedback: instruments de l’avaluació formativa de competències

La rúbrica és l’instrument de disseny i avaluació de les realitzacions dels estudiants. Descriu estàndards de qualitat o graus de desenvolupament competencial que es defineixen en la fase de disseny formatiu per què puguin ser avaluats. Compartides des del primer moment amb l’estudiant, les rúbriques permeten informar-lo dels aprenentatges esperats. L’estudiant rep un feedback formatiu personalitzat i continu dels seus aprenentatges i assoliments competencials, basat en els descriptors de les rúbriques.