GRAF

Un full de ruta per a l’avaluació de competències a l’educació superior

Graf neix al 2018 com a projecte d’innovació pedagògica a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), i es fonamenta en un sistema integral d’avaluació de les competències que els estudiants de la Universitat van desenvolupant al llarg d’una titulació, convertint-se en una solució tecnològica i docent que va més enllà de les pràctiques d’avaluació habituals fins al moment.

Aquesta avaluació competencial es mostra de forma gràfica en un informe individualitzat per a cada estudiant des del moment en què inicia una assignatura i fins que es gradua. L’informe gràfic es pot personalitzar, descarregar i compartir i és un element de valor afegit tant per al currículum dels estudiants i el seu expedient com per al seu entorn professional i laboral.

Impuls professional

Graf proveeix a l’estudiant de la UOC d’elements per a la millora de la seva ocupabilitat.

L’informe gràfic que resulta de l’avaluació competencial explica les competències que cada estudiant ha desenvolupat durant els estudis.

Evidencia, per exemple, la seva capacitat de lideratge o de comunicació efectiva. L’ajuda a mostrar i demostrar quines són les seves habilitats, en un format visual, útil i de valor per als diferents agents socials.

Exercici

Així s'explica Graf

 1. És un sistema d’avaluació àgil basat en evidències d’aprenentatge
 2. Permet avaluar competències i proporcionar feedback formatiu
 3. Parteix d’un acurat disseny competencial de programes formatius
 4. Utilitza rúbriques com a instruments d’avaluació
 5. És compatible amb el sistema tradicional de crèdits
 6. Està en consonància amb el model educatiu de la UOC en tant que l’avaluació de competències és contínua i formativa
 7. Fa visible l’avaluació de l’estudiant a través d’una representació gràfica

Competències integrades en l'aprenentatge

Des de l’entrada a l’Espai Europeu d’Educació Superior, a la UOC dissenyem titulacions a partir del perfil competencial que els estudiants han d’haver adquirit al llarg dels estudis. Un dels reptes d’aquest disseny és evidenciar-ho i implementar-ho a les aules.

Pla d’aprenentatge

 

Graf proveeix d’un sistema per al disseny competencial integral de tot un programa universitari, en el qual el treball de les competències es distribueix de manera entrellaçada en totes les assignatures de la titulació i es concreta en cadascuna de les activitats d’aprenentatge. Avaluant les activitats, s’estan avaluant les competències.

Pla d’aprenentatge

Les xifres actuals

Fins ara, un total de 5 titulacions (3 Màsters, un Postgrau i una Especialització) han incorporat Graf

 • MU Direcció Executiva d’Empreses MBA (UOC-EADA)
 • MU Disseny, Identitat visual i Construcció de Marca
 • MU Estratègia i Creativitat en Publicitat
 • PG Avaluar per Aprendre
 • ESP Direcció i Gestió de Projectes

Això suposa un total de 59 assignatures, 140 persones de l’equip docent i 625 estudiants

Progrés