Difusió

Presència de Graf en l’àmbit de l’educació superior

Exercici

Girona C., Pastor L., Mas X., Martínez-Aceituno JA. (2022) GRAF: A System for the Assessment, Accreditation and Representation of Competency Learning in Online Higher Education. In: Guralnick D., Auer M.E., Poce A. (eds) Innovations in Learning and Technology for the Workplace and Higher Education. TLIC 2021. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 349. Springer, Cham.

https://doi.org/10.1007/978-3-030-90677-1_11

Exercici

Girona, C., Martínez, J., Pastor L., Merino, M. (2019) Assessing competencies and graphing students progress in online higher education. ICDE Lifelong Learning Summit. Lillehammer, Norway. February, 2019.

Fins al moment, l’experiència Graf ha estat compartida amb la comunitat educativa en aquests congressos.

L’equip Graf continua treballant per al seu desenvolupament i millora. Estem oberts a col·laborar amb altres universitats, institucions d’educació superior, grups de recerca, agents socials i organismes del mercat de treball a fi d’ampliar el seu abast i la seva utilitat.